Projekt: Internetowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersje i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych.

Platforma: Dontpay.pl

Opis: Projekt polega na stworzeniu platformy promocyjnej, mającej za zadanie usprawnienie kontaktu na linii sprzedający – kupujący w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. Usprawnienie to realizowane będzie poprzez wdrożenie e-usługi umożliwiającej zwiększenie wskaźnika konwersji w sklepach internetowych. System pozwoli zminimalizować ryzyko rezygnacji klienta z transakcji zakupu, a przy tym zwiększy szanse na pomyślne zakończenie zakupów.

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

oznaczenia-unijne